KONTAKT

Datenschutzrichtlinie

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.at4b.pl są przetwarzane przez AT4B Poland sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie przy ul. Podleśnej 13, NIP 521-358-09-00, REGON 142472460, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO). Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną, w celu odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania ofertowe oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z rekrutacją ogłaszaną na stanowiska pracy w firmie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz może uniemożliwić kontakt. Zapytanie ofertowe dotyczące usług oferowanych przez AT4B Poland sp. z o.o., wymaga wypełnienia formularza kontaktowego, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu). Wysłanie maila z formularza “Aplikuj na stanowisko” wymaga wypełnienia i podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz CV. Informacje podane w formularzach są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Państwem oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas usług do Państwa potrzeb.

2. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

AT4B Poland sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo wysokim priorytetem w naszej firmie. Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę pracowników, danych, wewnętrznych i zewnętrznych sieci, a także budynku i urządzeń technicznych. Specjalną uwagę przykłada się do informacji, a w szczególności do danych osobowych. Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrażania środków bezpieczeństwa danych osobowych, by uniemożliwić naruszanie bezpieczeństwa danych np. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

3. Informacje techniczne

Pliki cookies.
Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.at4b.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych Klientów oraz analizę naszych usług. Pliki cookies nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki niezbędne do działania strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony może być utrudnione.

Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.

Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których Państwo korzystają, ze stroną.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki? Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Pozostałe informacje techniczne.
Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Dobrowolna, świadoma zgoda wyrażana w chwili wysyłania zapytań z formularzy dostępnych na stronie internetowej (zakładka „Kontakt“ – formularz kontaktowy oraz zakładka „Kariera“ – formularz w odpowiedzi an oferty pracy „Aplikuj na stanowisko“).

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo w każdym czasie:

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. AT4B Poland sp. z o.o. będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę

6. Udostępnianie danych osobowych

AT4B Poland sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe firmom trzecim świadczącym usługi dla AT4B Poland sp. z o.o. w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci usługodawcy będą wykorzystywać dane osobowe tylko w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla AT4B Poland sp. z o.o. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

7. Zmiany niniejszej polityki

AT4B Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie AT4B Poland sp. z o.o. lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

8. Informacja kontaktowa

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem: marketing@at4b.pl